Waterontmoeting voor gemeenteraadsleden en wethouders

Datum
Plaats in agenda
Tijd
17:30 tot
Locatie
Hoofdkantoor Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem
Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor burgemeester en wethouders; gemeenteraadsleden, leden van het algemeen bestuur en fractievolgers in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel.

Omschrijving

Tijdens deze ontmoeting komen thema's aan bod zoals klimaat, duurzaamheid, energie, water in de stad, natuur en recreatie. Thema's die inwoners bezighouden. Thema's die ons - gemeenten en waterschap - raken en met elkaar verbinden. Want water verbindt!

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Stuur dan een bericht naar: communicatie@wrij.nl.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Lonneke Bol, graag voor 1 september. Haar mailadres is: l.bol@wrij.nl

Bijzonderheden

De bijeenkomst is bedoeld als kennismaking met de nieuwe bestuurders van de gemeenten in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Behoort u niet tot de doelgroep maar wenst u toch aanwezig te zijn? Stuur uw verzoek dan naar communicatie@wrij.nl.