Mijn gemeente


Water is een gedeelde verantwoordelijkheid van o.a. gemeenten, waterschap en inwoners.  Jij heb als inwoner van een gemeente  ook een rol in het waterbeheer. Wat weet jij van het water in jouw buurt, wijk, gemeente?