Berkelland


Klimaat

Ook in de gemeente Berkelland hebben we te maken met een veranderend klimaat. Samen met Waterschap Rijn en IJssel en inwoners werken we aan een klimaatbestendige gemeente. Daar hebben we ook jou bij nodig. Weet jij wat jij kan doen om jouw straat, buurt, wijk of gemeente klimaatbestendig te maken?

In de watervisie 2030 staat dat de gemeente en het waterschap werken aan een klimaatbestendig, duurzaam én aantrekkelijk watersysteem in Berkelland. Dat doen we niet alleen, we maken afspraken met het drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwaterbedrijf), de woningcorporatie ProWonen, IVN stichting voor natuureducatie, de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) en Staatsbosbeheer.

Nieuws uit Berkelland

3 juni 2021
18 februari 2021
16 oktober 2020

In gesprek met...

Arjan Verhoeve, riolering

Hevige regenval

“Bij de inrichting van onze buitenruimte en het aanleggen van de riolering houden we zo veel mogelijk rekening met het klimaat. Stel dat bij stortbuien bijvoorbeeld de hoofduitvalswegen voor hulpdiensten onder water blijven staan, dat mag natuurlijk niet gebeuren."

Iljitsj IJsebrands, ruimtelijk ontwerp

Wadi de Pas in Haarlo

“Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte gaan we altijd op locatie kijken. Want, wat op de ene locatie werkt, werkt op een andere locatie niet. We gaan met bewoners in gesprek, vragen naar hun ervaringen."

Dick Esselink, projectleider

geperforeerde buizen

"Als we in een straat bezig zijn met de riolering en het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van regenwater, dan vragen we de bewoners of we ook de regenwaterpijpen aan de voorkant van de woning mogen aansluiten. Tot nu toe werkt iedereen daar aan mee!"

Voorbeeldprojecten

Grolse Steeg, Borculo

Enthousiaste bewoners van de Grolse Steeg deden mee met een landelijke energiebeparingswedstrijd.

In eerste instantie was het doel om de riolering te vervangen. Tijdens de voorbereiding bleken bewoners erg enthousiast. Uiteindelijk is de hele straat klimaatadaptief aangepakt.

Bergstraat, Neede

schetsontwerp bergstraat

De Bergstraat in Neede is een straat van 815 meter lang. Er staan ongeveer 120 woningen aan de weg. Samen met bewoners worden schetsontwerpen gemaakt In 2020 wordt deze straat helemaal aangepakt.