Dick Esselink

Gepubliceerd op 30 januari 2020

Dick Esselink is projectleider bij Gemeente Berkelland. Hij vertelt hoe de gemeente bij herinrichtingsplannen rekening houdt met een veranderend klimaat.

“De laatste 10-15 jaar houden we bij herinrichtingsplannen in onze gemeente al rekening met de riolering en het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van regenwater.

We houden regenwater vast in het gebied door naast de rioleringsbuis, waar vuil water doorheen gaat, een geperforeerde buis te plaatsen. Door de gaatjes in de buis trekt het regenwater in de bodem.

Extra regenwaterbuis
De grijze buis is waterdoorlatend, hier gaat het regenwater doorheen.

Als we in een straat het regenwater afkoppelen van de riolering  vragen we de bewoners of we ook de regenwaterpijpen aan de voorkant van de woning mogen aansluiten op de regenwaterbuis. De gemeente vergoedt de kosten die hiermee gemoeid zijn. Tot nu toe werkt iedereen aan mee. Dat is heel fijn!

Hemelwater (regen en sneeuw) komt via de straatkolk/putten in de geperforeerde buis, daardoor trekt een deel van het regenwater in de grond. Is er meer water te verwerken, dan komt dit terecht in een wadi of uiteindelijk in een sloot of ander water van het waterschap. Zo houden we nuttig water in het gebied vast.”

Hier kunt u meer lezen over afkoppelen regenwater in de gemeente Berkelland.