Grolse Steeg Borculo

Gepubliceerd op 30 januari 2020

Een mooi project waarin de klimaatadaptatie een grote rol heeft gespeeld is de herinrichting van de Grolse Steeg in Borculo.

Projectleider Edwin Koldeweij: “In eerste instantie was het doel om de riolering te vervangen. Tijdens de voorbereiding kwam ook het klimaatbewust bezig zijn volop aan de orde. Enthousiaste bewoners van de Grolse Steeg deden op dat moment ook mee met een landelijke energiebesparingswedstrijd het HIER Klimaatstraatfeest. Dit samen is de aanzet geweest om de hele straat klimaatadaptief aan te pakken.

Grolsesteeg
De bewoners deden mee een een landelijke energiebesparingswedstrijd

Er is ledverlichting aangebracht en oppervlaktewater wordt in de bodem geïnfiltreerd met infiltratieblokken in het midden van de weg.

Grolsesteeg 2
Ledverlichting in de straat

Parkeerplaatsen zijn uitgevoerd met open verharding. Hierdoor is er minder grijs en meer ruimte voor groen. De ‘gaten’ in de verharding zijn gevuld met tredplanten. Aan het begin en aan het einde van de Grolse Steeg zijn wadi’s aangelegd. De wadi aan het begin van de Grolse Steeg is ook aangelegd om het regenwater afkomstig van de kruising bij het politiebureau op te vangen.”

Grolsesteeg3
open verharding