Lochem


Klimaat

Gemeente en waterschap werken samen aan een klimaatbestendige gemeente. Daar hebben wij ook jou bij nodig. Weet jij wat jij kan doen om jouw straat, buurt, wijk of gemeente klimaatbestendig te maken?

Klimaatatlas

We hebben de klimaateffecten die wij verwachten in jouw gemeente voor je in kaart gebracht. Ze staan in de klimaatatlas. Kijk snel naar de klimaateffecten in de gemeente Lochem.

Weet van Water-logo-Lochem-RGB

Hoe hoog?

Overstroom ik

Onze dijken beschermen ons tegen hoog water, maar het kan een keer mis gaan. Ook al zit je in Lochem relatief hoog en droog, weet je wat je moet doen als je op een lagere plek bent?

Regenwater vasthouden, zo doe je dat!

Hoe houden gemeente en waterschap waardevol regenwater vast? En wat kun jij zelf doen? Bekijk het filmpje dat Lochem Energie hierover maakte.

Nieuws en media

19 april 2021
3 april 2021
3 november 2020
11 oktober 2020
13 juli 2020

Noteer in je agenda

Vanwege de Corona-crisis zijn er voorlopig geen evenementen.