Interview Arjan Spaargaren

Gepubliceerd op 30 november 2019

Arjan Spaargaren, beheerder stedelijk water bij de gemeente Oost Gelre werkt sinds 2018 met Weet van Water. We vroegen hem naar zijn betrokkenheid met Weet van Water.

Samen optrekken

“Gezamenlijk hebben we eenzelfde doel voor ogen: Nederland klimaatbestendig maken. Er zijn nationaal, regionaal en lokaal een tal van initiatieven om dit doel te realiseren. Zo is er ook het initiatief om samen te werken met Weet van Water. Weet van Water en Gemeente Oost Gelre bundelen sinds 2018 hun krachten. Door samen op te trekken in klimaatprojecten heb je veel meer expertise, technische kennis, creativiteit en overtuigingskracht. Zo stonden we vorig jaar samen allemaal in hetzelfde T-shirt op een publieksdag, want voor inwoners ben je één overheid.

Mark in gesprek
In gesprek met inwoners

Wateroverlasttafel

Het is lastig om iets te visualiseren als je er geen kennis van hebt. Dit geldt ook voor klimaatinitiatieven. Door onze woorden te verbeelden, versterken we onze boodschap. Daarom gebruiken wij een wateroverlasttafel. Met deze tafel kun je op een laagdrempelige manier niet alleen vertellen maar ook laten zien hoe je met simpele maatregelen wateroverlast in de wijk kunt tegengaan. Ook kinderen krijgen spelenderwijs het verhaal mee en vinden het vaak leuk om met water te spelen. Dat blijkt ook uit de klimaatlessen die in gezamenlijkheid met de gemeente Bronckhorst en het waterschap worden gegeven.

Klimaatbestendige tuin

In samenwerking met gemeente Bronckhorst en Weet van Water is er nu ook een maquette gemaakt. Deze maquette laat zien hoe klimaatbestendig een tuin kan zijn. Door het te visualiseren merk je dat de gespreken met inwoners nog makkelijker op de gang komen en ze sneller overtuigd zijn.”

Maquette klimaatbestendige tuin
Maquette klimaatbestendige tuin