Peilbuizen voor grondwateronderzoek in gracht Groenlo

Gepubliceerd op 23 maart 2020

Elk jaar heeft de gracht in Groenlo te maken met blauwalg. In 2017 heeft adviesbureau Arcadis een onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het grondwater dat naar de gracht toestroomt te veel fosfaat heeft. Fosfaat stimuleert de groei van algen.

peilbuis

Dit is een interessant gegeven die we verder gaan onderzoeken. Grondwater heeft normaal namelijk geen tot weinig fosfaat. Daarom worden er in maart op verschillende plekken in Groenlo peilbuizen geplaatst. Dit gebeurt in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel. Via deze buizen kunnen we grondwatermonsters nemen. Deze monsters kunnen we dan onderzoeken om zo de herkomst van het fosfaat te ontdekken. Wanneer we hierachter zijn, kunnen we beoordelen of maatregelen zinvol zijn om deze fosfaatconcentratie in het grondwater te verlagen.