Mijn bedrijf


Water is overal. In huis, in je tuin en in je buurt. Maar ook bedrijven hebben met water te maken. Water kan onderdeel zijn van of essentieel zijn voor het productieproces. Maar ook op bedrijventerreinen is water belangrijk. Wat kan jouw bedrijf doen met water?

Regen de grond in

afsluiter_in_duiker

Water en boeren

vruchtbare kringloop

Is jouw bedrijf al klimaatproof?

klimoat kloar

Maaisel als bodemverbeteraar

maaisel

Grondwaterstand sturen

grondwaterstand

Oplossing voor bodemdaling?

onderwaterdrainage klein

Water langer vasthouden

stuwen het water klein

Erosie tegengaan met water

Je erosie met water tegen kunt gaan klein

Gebruik vaste rijpaden

Vaste rijpaden de bodemstructuur sparen klein

Bodemvruchtbaarheid behouden?

De bodemvruchtbaarheid..... klein

Bagger over je gewas

Bij kwaliteitsbaggeren..... klein

Wat kan mest opleveren?

mest een bedrijfseconomische waarde......klein

Plaats en tijd bemesting

PLaats en tijd de belangrijkste factoren zijn in precisiebemesting (foto Wolfgang Ehrecke via Pixabay) klein

Betere gewasgroei!

mechanische onkruidbestrijding..... (foto agutti via Pixabay) klein

GPS gebruiken bij bemesting

rijenbemesting de nieuwste vorm van bemesten is (foto Wolfgang Ehrecke via Pixabay) klein

Gewasopbrengst laten stijgen?

grondwaterstand website