Afsluiten van duikers

Gepubliceerd op 6 december 2018

In extreem droge perioden staat het grondwater heel laag. Het is dan goed om zoveel mogelijk regenwater de grond in te laten trekken.

Door het afsluiten van drainages en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet via de beken en rivieren afgevoerd. Om dit te stimuleren stelt het waterschap in de winter van 2018/2019 professionele duikerafsluiters ter beschikking aan o.a. agrariërs, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Meer weten? Kijk op https://www.wrij.nl/duikerafsluiters

Door het dichtzetten van duikers