Betere gewasgroei!

Gepubliceerd op 10 juli 2019

Weet je dat mechanische onkruidbestrijding beter is voor de gewasgroei?

Gunstige effecten worden bereikt met o.a. planten in plaats van zaaien, de keuze van zaaitijdstip, het aanleggen van een vals zaaibed en het afdekken van werktuigen die bij de (vals) zaaibedbereiding worden gebruikt.

Voordelen mechanische bestrijding

Een geïntegreerde bestrijding van onkruiden bestaat uit een slimme combinatie van preventieve en curatieve maatregelen. Voordelen zijn: geen resistentie bij onkruiden, de gewasgroei wordt niet geremd en er is geen emissie (uitstoot) naar oppervlakte- en grondwater.

mechanische onkruidbestrijding..... (foto agutti via Pixabay)