Bodemvruchtbaarheid behouden?

Gepubliceerd op 10 juli 2019

Weet je dat je de bodemvruchtbaarheid op 4 manier kan behouden?

Om te het organische stofgehalte in de bodem op jaarbasis op peil te houden, is het van belang dat deze wordt aangevuld.

Daarvoor kan worden bemest met: dierlijke mest, compost, groenbemesters en maaisel.

Natuurlijke afbraak

Jaarlijks wordt 1 tot 4% van de organische stofvoorraad afgebroken. De hoeveelheid afbraak is afhankelijk van grondsoort, grondbewerking, bemestingshistorie, samenstelling van de organische stof en organisch stofgehalte.

De bodemvruchtbaarheid..... (afbeelding van jing via pixabay)