Erosie tegengaan

Gepubliceerd op 27 juni 2019

Weet je dat je erosie met water kunt tegengaan?

Door regenwater langer op een perceel vast te houden neemt de infiltratie (het in de bodem brengen van water) in de bodem toe en de oppervlaktewaterafvoer af. Hierdoor zal er minder erosie optreden op oppervlakten die steiler zijn dan 2%.

Inpasbaarheid op het bedrijf

Erosiebestrijding wordt in de praktijk vaak toegepast door het (langer) bedekt houden van het perceel met gewassen of gewasresten. Een andere mogelijkheid is het aanleggen van terrassen waardoor het regenwater langer vastgehouden wordt.

Je erosie met water tegen kunt gaan