Gebruik vaste rijpaden

Gepubliceerd op 27 juni 2019

Weet je dat vaste rijpaden goed zijn voor de bodemstructuur?

Het sparen van deĀ grondĀ zorgt voor een betere doorlaatbaarheid voor water en lucht, waardoor de mogelijkheden voor groei van het gewas verbeteren. Rijpadenteelt voorkomt dus structuurschade.

Betere bereidbaarheid

Bij vaste rijpaden is de structuur van de bodem onder het rijpad na verloop van tijd verdicht. Door de paden jaar in jaar uit op dezelfde plaats te leggen spaar je de bodemstructuur van de rest van het perceel. Werken met een rijpadensysteem betekent dat teeltsystemen worden gestandaardiseerd (spoorbreedtes, zaai-, plant- of pootafstanden en werkbreedtes).

Vaste rijpaden de bodemstructuur sparen