Gewasopbrengst laten stijgen?

Gepubliceerd op 10 juli 2019

Weet je dat de gewasopbrengst kan stijgen door druppelirrigatie?

Als gewas niet genoeg vocht kan opnemen vermindert de groei. Bij druppelirrigatie worden via een net van slangen druppels vocht toegediend. Hier kunnen vloeibare meststoffen aan toegevoegd worden.

Voordelen van fertigatie

Doordat het gewas op tijd vocht en mest krijgt toegediend, leidt fertigatie mogelijk tot hogere opbrengsten en/of betere kwaliteit. Bovendien kan door het gericht toedienen van meststoffen de hoeveelheid verstrekte meststoffen omlaag.