GPS gebruiken bij bemesting

Gepubliceerd op 10 juli 2019

Weet je dat bij bemesting ook gebruik wordt gemaakt van GPS?

Door mest toe te dienen in de nabijheid van het gewas of de plantrij, is deze het meest effectief. Dit kan o.a. door het gebruiken van GPS, al dan niet gecombineerd met een rechtrijsysteem.

Efficiënte bemesting

Door N- en P-meststoffen zo efficiënt mogelijk aan te bieden, kan zonder opbrengstverlies met minder mest volstaan worden. Het gericht toedienen van mest verbetert de opname en beperkt het risico op uitspoeling.

rijenbemesting de nieuwste vorm van bemesten is (foto Wolfgang Ehrecke via Pixabay)