Klimaat Kloar

Gepubliceerd op 29 mei 2018

Bedrijventerreinen zijn vaak dicht bebouwd en veelal verhard. Bij een forse regenbui ontstaat daardoor snel wateroverlast. Het water kan niet in de grond wegzakken  en het riool wordt maximaal belast. Ook zijn bedrijven gevoelig voor hittestress.

Cartoon%20Groen%20dak

We dagen ondernemers uit om met oplossingen te komen. Denk bijvoorbeeld aan schoon hemelwater opvangen en hergebruiken, het aanplanten van groen of het aanleggen van groene daken of verticale geveltuinen. Handelen vanuit klimaat draagt bij aan innovatie, een duurzame bedrijfsvoering, een prettige werkomgeving, onderscheidend vermogen en een groen imago voor je bedrijf en sector. Die uitstraling levert ook economische potentie!

Een mooi voorbeeld is de aanpak in Lichtenvoorde waar het waterschap samen met de gemeente en ondernemers en bewoners aan de slag gaat onder de vlag van Klimaat Kloar.