Maaisel als bodemverbeteraar

Gepubliceerd op 13 juni 2019

Waterschap Rijn en IJssel heeft het maaibeleid aangepast. Dit nieuwe beleid biedt meer kansen voor biodiversiteit en natuur. Daarnaast is er nu een mogelijkheid om maaisel dat vrijkomt te gebruiken als bodemverbeteraar. Meer weten? Neem contact op met het waterschap!