Maaisel als bodemverbeteraar

Gepubliceerd op 13 juni 2019

Sloot- en bermmaaisel bevat waardevolle organische stoffen. Door toepassing is er minder mest nodig. Het maaisel levert een kwaliteitsverbetering van de bodem, wat leidt tot hogere gewasopbrengsten en lagere emissies.

slootmaaisel in de vorm van compost

Duurzame bodemhersteller

Het omzetten van maaisel tot compost doodt de onkruiden en levert een stabiele organische stof op. Het toepassen van compost helpt de vitaliteit van de bodem te herstellen doordat organisch materiaal naar de bodem wordt aangevoerd.

Aangepast maaibeleid

Waterschap Rijn en IJssel heeft het maaibeleid aangepast. Dit nieuwe beleid biedt meer kansen voor biodiversiteit en natuur. Daarnaast is er nu een mogelijkheid om maaisel dat vrijkomt te gebruiken als bodemverbeteraar. Meer weten? Bekijk de flyer (pdf, 8.4 MB) of neem contact op met het waterschap!