De oplossing voor bodemdaling!

Gepubliceerd op 27 juni 2019

Weet je dat onderwaterdrainage de oplossing is voor bodemdaling?

Met onderwaterdrains kan in droge perioden slootwater in het perceel

geïnfiltreerd worden. Hierdoor blijft de grond vochtig en daarmee zuurstofloos, waardoor afbraak van het veen door oxidatie met ongeveer de helft wordt afgeremd.

Duurzaam landbouwkundig gebruik

Door minder fluctuatie in de grondwaterstand ontstaat een gezondere wortelstand. Daarnaast zorgt onderwaterdrainage voor minder  droogteschade door een hoger vochtpercentage van het land. Een ideale oplossing om bodemdaling tegen te gaan.

onderwaterdrainage.....