Sturen van de grondwaterstand per perceel

Gepubliceerd op 27 juni 2019

Weet je dat je de grondwaterstand per perceel kunt sturen?

Met peilgestuurde, regelbare drainage kan adequater ingespeeld worden op specifieke (te verwachten) weersomstandigheden. Heb je maximaal voordelen van je drainage en minimaal nadeel van de (eventuele) nadelige effecten.

De vele voordelen

Waterconservering (vasthouden van water in de bodem) vindt plaats in het voorjaar, waardoor in de zomer minder beregening nodig is. Regelbare drainage heeft een positief effect op de gewasproductie en minder invloed op het omliggende gebied. Ook zijn er minder sloten en ontwateringsgreppels nodig.

de grondwaterstand per perceel kunt.....omgedraaid