Water langer vasthouden

Gepubliceerd op 27 juni 2019

Weet je dat stuwen het water langer vasthouden?

Door het plaatsen van (kleine) stuwtjes hou je water langer vast. Met een regelbaar slootpeil beïnvloedt je de grondwaterstand. Zo kun je droogteschade beperken.

Verbetering waterbeheer

Met behulp van dynamisch peilbeheer wordt voorkomen dat het in bepaalde gebieden te lang te nat of te droog blijft. Hierdoor kan de agrarische opbrengst verbeterd worden. Daarnaast kan je zo ook bodemdaling door veenafbraak tegen gaan.

stuwtjes het water in waterlopen.....