Hohohoogwater


Noodkade Doesburg 1995

In de week van 25 januari 2020 is het 25 jaar geleden dat meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlieten vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis.

Ondertussen is er ongelofelijk veel werk verricht om de rivierengebieden veiliger te maken.  Door de aanleg van dijken én de rivier ruimte te geven. Maar we hebben nog een flinke opgave om ons land ook veilig te houden voor de toekomst.

Daarom dus deze hoogwaterweek! Meer weten of waterveiligheid? Kijk op onze website.

Wat is er te doen?

Lezingen

Op verschillende plekken in het gebied geven we lezingen over waterveiligheid. We staan daarbij enerzijds stil bij het hoogwater van 1995, maar kijken ook naar de maatregelen tot nu toe én naar de toekomst waarin diverse dijken versterkt moeten worden.

Je bent vrij om aan te sluiten, er zijn geen kosten aan verbonden. De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn rond 22.00 afgelopen.

Dinsdagavond 28 januari

  • Specialist rivierbeheer bij Deltares en hoogleraar aan de TU Delft Prof. Dr Frans Klijn en coördinator calamiteitenzorg Martin Nieuwenhuis spreken in ’t Brewinc, IJsselkade 13 in Doetinchem.
  • Heemraad Frank Wissink en beleidsadviseur Jan Polman spreken in Huis Aerdt, Molenhoek 2 in Herwen.

Woensdagavond 29 januari

  • Strategisch expert rivierbeheer en binnenvaart en civiel ingenieur van de TU Delft Hendrik Havinga en beleidsadviseur Ysbrand Graafsma spreken in het Nederlands Watermuseum, Zypendaalseweg 26-28 in Arnhem. Laat even weten of je erbij bent via reserveringen@watermuseum.nl
  • Manager Waterkeringen & Vaarwegen Maarten Ebben en adviseur Wim Willink spreken in Het Koelhuis, Coenensparktraat 1 in Zutphen.

Veengoot kadedoorbraak Vorden 1995

Exposities

  • De heemkundekring Rijnwaarden organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 februari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur een expositie over het hoogwater. Locatie: Buurthuis Tuindorp, Carnalaan 19a in Tuindorp. Kom kijken, luisteren én praten.
  • De hal van het waterschapskantoor wordt hoogwatergebied. Met foto’s en geluidsfragmenten van Ivo Hutten en materialen van toen én nu. De expositie is gratis te bezichtigen tijdens kantooruren.

Activiteiten Watermuseum

Het Nederlands Watermuseum in Arnhem organiseert in de weekenden van 25/26 januari en 1/2 februari extra gezinsworkshops. Zo kun je met de 3D-waterkaart aan de slag, speel je het evacuatiespel én bekijk je filmbeelden uit de hoogwatercampagne in de watercinema.

Doe je ook mee?!

Gemaal Grote Beek Bronkhorst 3

Post een dijkie op 31 januari

Op 31 januari is de dag van #mijndijk. Welke dijk beschermt jou?! Maak een dijkie (een foto of selfie op de dijk) en post je foto via Instagram, Facebook of Twitter met #mijndijk en #hohohoogwater.

Doorbraak Veengoot

Klimaatlessen

Voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs verzorgen we klimaatlessen met als thema hoogwater. Je kunt je online inschrijven.

Visual tip 1 Weet van Water

Vraag jij je af hoe veilig je woont?

Vul dan je postcode in op www.overstroomik.nl en je ziet hoe hoog het water in jouw straat kan komen. En vooral: wat kun je dan het beste doen en waar zijn droge plekken in jouw buurt. Bij een dreigende overstroming adviseert de veiligheidsregio je over blijven of weggaan via crisis.nl en de rampenzenders. In veel gevallen kun je blijven. En zoek je naar de hoogste plek in huis of je directe omgeving.

2019_11_29 HWBP + 7 waterschappen logo horitonzaal