55.000 volle badkuipen water gaan om Lichtenvoorde heen!

Gepubliceerd op 12 juni 2018

Drie nieuwe wateropvanggebieden en twee nieuwe watergangen, die ervoor zorgen dat het water bij extreme regenbuien voortaan om Lichtenvoorde heen wordt geleid. Op die manier beperken Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre wateroverlast bij Lichtenvoorde. Op zaterdag 16 juni vindt een publieksdag plaats om dit te markeren. Er zijn activiteiten voor jong en oud. Zo kunnen bezoekers met huifkartochten en een speciale klimaatfietstocht het resultaat van de werkzaamheden bekijken. Startlocatie: Uitspatting de Besselinkschans, Heringsaweg 18 in Lichtenvoorde.

De ontwerpen van de wateropvanggebieden en bypasses zijn tot stand gekomen in afstemming met bewoners en gebruikers. Dit gebeurde onder andere via de werkgroepen vanuit de Visie Besselinkschans.

Programma publieksdag 'Kom kiek'n, het water stroomt!'

10:00 - 11:00 uur Openingshandeling en terugblik door Peter Schrijver (Waterschap Rijn en IJssel) en Bart Porskamp (gemeente Oost Gelre)

10.00 - 14:00 uur Activiteiten voor jong en oud in het teken van de nieuwe opvanggebieden en watergangen.

Klimaatietstocht (16 km) en huifkartocht starten vanaf Uitspatting de Besselinkschans en voeren u langs een aantal gezichtsbepalende plekken binnen het project. Bij het wateropvanggebied bij de Weijenborgerdijk krijgen deelnemers uitleg over wat er gebeurt bij hevige regenval. De jeugd kan zich hier vermaken bij een vlot- en tokkelbrug. Een andere halte is de fietstunnel onder de Hamelandweg (N313) tussen Lichtenvoorde en Vragender. Deze tunnel bij de Vragenderpoort heeft meerdere malen onder water gestaan. Basisschoolleerlingen en vrijwilligers hebben van de tunnel een bijzonder onderwaterlandschap gemaakt. Met licht en muziek wordt deze tunnel een bijzondere belevenis!

Bij de Uitspatting zijn diverse kinderactiviteiten, zoals steltlopen, een springkussen en schminken. Daarnaast zijn Stichting Marke Vragenderveen, Groen Goed, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, de Bomenwacht Oost Gelre, Weet van Water en Klimaat Klaor aanwezig op een informatiemarkt.

Drie wateropvanggebieden en twee bypasses

Lichtenvoorde kent vanwege de ligging aan de voet van de terrasrand een lange historie met wateroverlast. Bij extreme neerslag in 2010 leidde dit tot grote overlast. Om de kans hierop te verkleinen zijn er drie wateropvanggebieden gegraven: aan de Weijenborgerdijk, vlakbij de Visserijdijk/Eikendijk en vlakbij de Nieuwendijk. In totaal gaat het om een oppervlakte van circa 13 hectare met een opvangcapaciteit van 60.000 kuub water, ofwel 55.000 badkuipen vol. Ook zijn twee bypasses aangelegd met nieuwe watergangen, duikers en stuwen. Deze kunnen het water uit de Weijenborgerbeek, de Vragenderbeek en de Visserijbeek omleiden.

Meerwaarde voor recreatie, flora en fauna

De nieuwe wateropvanggebieden en onderhoudspaden zijn toegankelijk voor wandelaars via wandel- en struinpaden. De terreinen worden beheerd als schraal grasland. Daarmee bieden ze voldoende berging bij extreme neerslag, maar is er ook een meerwaarde voor flora en fauna.

Klimaataanpak met inwoners

De omleidingen en wateropvanggebieden zijn er op gericht om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Gezien de bijzondere ligging van Lichtenvoorde en de klimaatverandering kan dit echter nooit compleet worden uitgesloten. Door klimaatverandering nemen extremen in het weer toe. Niet alleen is er soms teveel water, er komen ook meer periodes met hitte en droogte. Ook het gebied rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde heeft steeds meer te maken met klimaatverandering. Voor het waterschap, de gemeente Oost Gelre, de provincie Gelderland en LTO Noord Oost Achterhoek was dit een reden om inwoners, agrariërs en bedrijven breder naar het gebied te kijken. En hen vanuit de pilot Klimaat Klaor te vragen om zelf met concrete voorstellen te komen over hoe Lichtenvoorde klimaatbestendig kan worden gemaakt. Lichtenvoorde blijft zo een prettige plaats om te wonen, werken en recreëren. Gebiedsmakelaar Richard Trenning  zet zicht daarbij in om initiatieven en ideeën vanuit bewoners en bedrijven verder te helpen.

De wateropvanggebieden en bypasses worden medegefinancierd door het ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.