Na zonneschijn komt regen....

Gepubliceerd op 7 juni 2019

Na zonneschijn komt regen... soms veel regen. In droge perioden is regen zeer welkom voor gewassen, de tuin en de natuur. Een nadeel van typisch zomerse buien is wel dat vaak veel regen in korte tijd valt en dat buien heel lokaal zijn. Dat is niet altijd gunstig. Jij kunt het waterschap helpen om het water in goede banen te leiden en meer inzicht te krijgen in het watersysteem.

Meld natte of Urgente situaties

Extreme buien gaan vaak gepaard met harde wind. Een natte boom die vol in het blad staat kan bij een flinke windstoot om gaan als een luciferhoutje. Ook losse voorwerpen kunnen wegwaaien. Bij overbelasting van het riool kan ongezuiverd rioolwater in beken terecht komen. Dat kan soms tot zuurstofloosheid en zwakke of dode vissen leiden.

Zie je bomen of andere voorwerpen in de watergang die er niet thuis horen, staat je huis of straat blank of zie je dode vis of vissen in nood? meld dit dan bij het waterschap.

Is er geen sprake van echte overlast of een urgente situatie, maar zie je (over)volle beken of sloten of zie je (veel en grote) plassen op het land, deel dit dan met het waterschap. Het waterschap kan deze informatie goed gebruiken om het gedrag van het watersysteem beter te leren begrijpen en rekenmodellen te ijken. Je kunt de situatie via deze app doorgeven. Om de app op uw mobiele telefoon te benaderen ga je in de webbrowser naar: https://arcg.is/1SyiPG

regen

Wat kun je zelf doen in en om huis?

Je kunt zelf ook veel doen in en om uw huis om het water in goede banen te leiden. Regenwater kan beter weg in een tuin met minder tegels. Je kan de regenpijp en het afvoerputje afkoppelen van de riolering. Zo raakt de riolering minder snel overbelast. Je kunt ook een deel van het regenwater vasthouden of opvangen in bijvoorbeeld een vijver. Op  Jij weet van water vind je nog meer tips.