Wat is weet van water

Gepubliceerd op 26 november 2019

Zichtbaar en in gesprek

Waterschap Rijn en IJssel is Weet van Water gestart om beter zichtbaar te zijn in het gebied en gemakkelijker het gesprek aan te gaan met de bewoners over alle facetten van water en het klimaat. Doel: de omgeving waterbewust(er) maken, door aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep – op maat dus. Daar heb je tools voor nodig en die biedt Weet van Water. Handige hulpmiddelen waardoor je gemakkelijk het gesprek aangaat en die ons ook zichtbaar maken en een professionele uitstraling hebben. Denk daarbij aan mooi presentatiemateriaal, een wateroverlasttafel én een elektrische bus die bij evenementen wordt ingezet. Onze belangrijkste partners zijn de gemeenten. Wij hebben u nodig! Ook u communiceert immers over water. We zoeken deze samenwerking om gezamenlijk naar buiten te treden over water. Met een zelfde boodschap, met informatie die relevant is en aansluit op de belevingswereld van onze inwoners. Doet u mee?

Wateroverlast tafel
De Wateroverlasttafel laat zien wat vergroening in een wijk doet

Maatwerk

Het grote voordeel van Weet van Water: maatwerk. Gemeente en waterschap bepalen samen wat de belangrijkste issues in de gemeente zijn op het gebied van water en klimaat. Staan er afkoppelprojecten op stapel? Is er wateroverlast in de wijk? Wordt er een dijk versterkt? Weet van Water kan voor deze gezamenlijke projecten worden ingezet in de communicatie richting de bewoners. Op maat.

Ben je nou helemaal betegeld?!

Acties van Weet van Water staan niet op zichzelf, maar maken onderdeel uit van een totaalpakket en een langdurige samenwerking zoals bijvoorbeeld ‘Ben je nou helemaal betegeld?!’. Met deze actie stimuleren we dat bewoners hun tuin vergroenen. Bewoners leveren tegels in en krijgen in ruil vaste planten.

Wethouder en heemraad bij kruiwagen Zevenaar RECHT
Wethouder Winters en heemraad Wissink dEELden SAMEN DE EERSTE planten uit tijdens 'Ben je nou helemaal betegeld?!' in Zevenaar. Wissink: "Samen de schouders eronder is heel waardevol. En ZORGT VOOR een beter resultaat!"

Meer weten over 'Ben je nou helemaal betegeld?!' Bekijk dan het filmpje!